Åderbråck

För dig som behöver hjälp med åderbråck

Ådernät

Ådernät, även kallat kärlspindlar, förväxlas emellanåt med åderbråck. Ådernät består av små vener som ofta är formade som streck och ligger ytligt i huden. Ådernät kan synas som blå eller lila missfärgningar, men de orsakar inga upphöjningar i huden.

Ådernät är ofta en ärftlig åkomma, och risken ökar dessutom vid obalans i hormonerna.

Ådernät orsakar i de allra flesta fall ingen smärta, det är ett kosmetiskt problem som enkelt kan åtgärdas. Men ådernät uppstår ofta samtidigt som åderbråck och lägger sig ofta ovanpå dem. Därför rekommenderar vi att detta undersöks så att inte ådernätet döljer ett allvarligare problem. Ådernät försvinner inte av sig själva och har dessutom en tendens att förvärras med tiden.

Så här behandlar man ådernät

Ådernät behandlas bäst med så kallade mikroinjektioner. Ett läkemedel sprutas in i det brustna kärlet med hjälp av en ytterst tunn nål. Kärlet sluter sig och i regel så försvinner bristningen efter några veckor. En legitimerad specialistsjuksköterska utför injektioner mot ådernät.

undersökning

Ådernät eller åderbråck, vi hjälper dig